הסיפור שלי בקצרה

זו השנה השלישית בה ספורטאי הישראמן נרתמים בפרוייקט "שריר למען שריר" ומגייסים תרומות לעמותת צעדים קטנים למען ילדים החולים בניוון שרירים דושן ובקר. בשנה שעברה גויסו במהלך הקמפיין תרומות בסכום של 110,000ש"ח!!! אשר סייעו לקדם את מיזם הכשרת כלבי השירות לילדים עם מוגבלות פיזית.
כל נרשם במסלול הקהילתי פותח קמפיין גיוס תרומות לעמותה שיהיה פתוח למשך 30 יום. כל הכסף שמגויס בקמפיין הולך ישירות אל עמותת צעדים קטנים. מארגני התחרות תרמו לעמותה הרשמות למירוץ וכל ספורטאי שפתח קמפיין גיוס כספים והגיע אל סכום היעד מקבל את הרשמתו למירוץ מהעמותה. אם לא אגיע אל סכום היעד בתוך 30 הימים הקרובים, אתרום לעמותה את הסכום הנותר על מנת להגיע אל סכום היעד.
לעמותה יש אישור מס הכנסה לס' 46 כלומר כל מי שיתרום לקמפיין תרומתו תוכר לצורכי מס והוא יוכל לקבל החזר מס של 35% מתרומתו במידה והגיע לסך תרומות שנתי של מעל 180 ש"ח.

כל תרומה תעזור לעמותת צעדים קטנים בפעילויות שלהם על מנת לעזור לילדים החולים בניוון שרירים דושן ובקר.

פרויקט "שריר למען שריר" בשיתוף הישראמן, לגיוס כספים למען הילדים החולים בניוון שרירים דושן-בקר. אופיר רבינא

של ophir ravina

  • 2,375.00

    יעד גיוס
  • 2,380.00

    גויס עד כה
  • 0

    ימים נותרו
אחוז גיוס:
100.21%
This campaigns is over.

ophir ravina

94 קמפיינים | 0 קמפיינים מועדפים

About the campaign creator

×
ophir ravina
94 Campaigns | 0 Loved campaigns

Contact Info

Social Link

653243
שם התורם סכום תאריך
אנונימי 1,010.00 29/08/2019
אנונימי 1,000.00 24/08/2019
אנונימי 100.00 23/08/2019
אנונימי 100.00 22/08/2019
אנונימי 100.00 31/07/2019
אנונימי 20.00 31/07/2019
אנונימי 50.00 31/07/2019